marketing ROI - Getfound.pl

Efektywność działań typu inbound marketing – co mierzyć?

Autor: | Inbound Marketing | Brak komentarzy

Jedną z głównych zalet marketingu internetowego, w tym inbound marketingu, jest jego pełna mierzalność. Oczywiste jest, że należy obserwować wyniki i stale udoskonalać oraz optymalizować nasze działania marketingowe. Jednak wciąż pojawia się pytanie: jakim obszarom warto się przyjrzeć, aby mierzyć wskaźniki marketingowe? Przeczytaj więcej