Skuteczność inbound marketingu – korzyści w liczbach

Czy inbound marketing rzeczywiście jest skuteczny? Jakie korzyści daje ta strategia marketingowa? Na jakie wzrosty możemy liczyć? To jedne z ważniejszych pytań, które pojawiają się przy budowie i realizacji strategii marketingowej. Poznajcie wyniki badań, prezentujące efekty wdrożenia inbound marketingu w 3 podstawowych obszarach:

  • zwiększenie ruchu na stronie,
  • generowanie leadów,
  • pozyskiwanie klientów.

Informacje na temat badania

Badanie zrealizowane przez Hubspot we współpracy z Sloan School of Management zostało przeprowadzone na przestrzeni lat 2011-2012 i objęło ponad 5000 firm, które zdecydowały się wdrożyć strategię inbound marketingu przy pomocy oprogramowania Hubspot. Podejmowane działania marketingowe obejmowały przede wszystkim działania SEO, optymalizację słów kluczowych, blogowanie oraz media społecznościowe.

Generowanie ruchu na stronie

Wyniki badania pokazują, że zwiększenie ruchu na stronie następuje już w ciągu pierwszych miesięcy od momentu podjęcia działań. W zależności od sytuacji wyjściowej firmy, można oczekiwać, że w wyniku działań typu inbound marketing ruch na stronie zwiększa się od 1,3 do 1,5-krotnie miesięcznie po 6 miesiącach od rozpoczęcia działań.

Główną zmienną wpływającą na wzrost ruchu na stronie jest systematyczność w prowadzeniu bloga czyli częstotliwość publikowania artykułów. Według danych Hubspota, firmy, które blogują 15 razy w miesiącu i więcej, generują 5-krotnie więcej ruchu na stronie niż te, które umieszczają posty 1 lub 2 razy w miesiącu.

Tabela 1. Wpływ inbound marketingu na zwiększenie ruchu na stronie miesięcznie

Sytuacja wyjściowa firmy Po 6 miesiącach Po 12 miesiącach
Mniej niż 200 odwiedzających miesięcznie 1,5-krotny wzrost 1,9-krotny wzrost
200 – 499 odwiedzających 1,5-krotny wzrost 2,5-krotny wzrost
500 – 1 999 odwiedzających 1,5-krotny wzrost 2,2-krotny wzrost
Ponad 2 000 odwiedzających 1,3-krotny wzrost 1,6-krotny wzrost

Generowanie leadów

W przypadku generowania leadów znaczące rezultaty widać już po 6 miesiącach jednak prawdziwe korzyści przyjdą dopiero po roku. Jest to spowodowane tym, że najpierw musisz przyciągnąć wartościowy ruch na stronę, a dopiero potem możesz rozpocząć generowanie leadów sprzedażowych. Prowadząc aktywny inbound marketing możesz spodziewać się od 2,6 do 8,0-krotnego wzrostu liczby leadów miesięcznie po 6 miesiącach od rozpoczęcia działań.

Główną zmienną wpływającą na liczbę leadów jest liczba atrakcyjnych landing pages oraz tzw. treści premium (ebooki, whitepapery), które umożliwiają zbieranie danych kontaktowych i rozpoczęcie budowania relacji z potencjalnymi klientami. Według danych Hubspota, firmy, które mają 11-15 landing page’y generują prawie 2 razy więcej leadów niż te, które mają od 1 do 5 landing page’y.

Tabela 2. Wpływ inbound marketingu na generowanie leadów miesięcznie

Sytuacja wyjściowa firmy Po 6 miesiącach Po 12 miesiącach
1 – 5 leadów miesięcznie 6,4-krotny wzrost 27,8-krotny wzrost
6 – 20 leadów miesięcznie 3,8-krotny wzrost 15,6-krotny wzrost
21 – 50 leadów miesięcznie 2,6-krotny wzrost 7,1-krotny wzrost
51 – 99 leadów miesięcznie 4,1-krotny wzrost 11,7-krotny wzrost
100 – 499 leadów miesięcznie 3,7-krotny wzrost 130,6-krotny wzrost
powyżej 500 leadów miesięcznie 8,0-krotny wzrost 47.9-krotny wzrost

Pozyskiwanie klientów

Badanie nie podaje już tak dokładnych danych, w jaki sposób inbound marketing przekłada się na sprzedaż. 50% badanych odnotowało wzrost sprzedaży, z czego u 50% nastąpiło to w ciągu pierwszych 7 miesięcy od momentu wdrożenia inbound marketingu. Konwersja leadów w klientów to symboliczne przejście od marketingu do sprzedaży. Do najważniejszych czynników wpływającymi na pozyskiwanie klientów metodą inbound marketing należą:

  • jakość leadów przekazanych działowi sprzedaży,
  • proces sprzedaży i działania lead nurturing,
  • współpraca z działem sprzedaży w trakcie procesu inbound marketingu.

Na tym etapie szczególnie istotna jest współpraca pracowników działów marketingu i sprzedaży – od tego, w dużej mierze, zależą osiągane wyniki firmy.

Katarzyna Kandefer

Pozostaw komentarz